fbpx

มุมมองการถ่ายภาพ (Viewpoint) 

โมดูลที่ 1 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพบุคคล

สรุปบทเรียน: มุมมองการถ่ายภาพ (VIEWPOINT)

step 1

สำรวจสถานที่

สำรวจสถานที่ ดูบริบทสถานที่นั้นๆ ว่ามีมุมมองไหนที่จะเล่าเรื่องได้บ้าง เช่น ภาพตัวอย่างที่ วัดโมฬีโลก จ. เชียงใหม่

step 2

ลองถ่ายมุมมองอื่น

ลองถ่ายมุมมองอื่นนอกจากมุมระดับสายตา  เช่น มุมเสย หรือมุมงัด มุมนี้จะทำให้ภาพ ดูยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้น 

step 3

ลองเปลี่ยนเลนส์

เลนส์ที่ใช้ ลองปรับมาเป็นเลนส์ไวด์ หรือเลนส์มุมกว้าง จะทำให้เก็บภาพได้ครบมากขึ้น

step 4

เก็บให้ครบ

เวลาถ่ายภาพ สถานที่ควรเก็บภาพโบสถ์ เสา ให้ครบ ภาพตรง แบ่งสัดส่วน แบบสมมาตรซึ่งการจะถ่ายแบบนั้นได้ การตั้งค่า เปิดตาราง จุดตั้งเก้าช่องจะทำให้ถ่ายได้ง่ายขึ้น :: ย้อนกลับไปเรียน ที่ >> ว่าด้วยเรื่อง การเปิด กริด/ตาราง เวลาถ่ายรูป เปิดเหอะ ถ้าอยากถ่ายรูปสวย

step 5

แต่งภาพโดย Lightroom

ถ่ายภาพวัดแสง เก็บแสงมาทุกครั้ง แล้วนำไปแต่งภาพเพิ่มที่ Adobe Lightroom :: ย้อนกลับไปเรียน ที่ >>[Video] การใช้ Lightroom เบื้องต้น (แบบฟรี)

ภาพจากบทเรียน: มุมมองการถ่ายภาพ (VIEWPOINT)

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}