fbpx

แนะนำ พร้อมสรุปบทเรียนคอร์สถ่ายภาพบุคคล 

โมดูลที่ 1 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพบุคคล

สรุปประเด็นที่น่าสนใจ

คอร์สถ่ายภาพบุคคล หรือถ่ายภาพพอทเทรท มีทั้งหมด 6 โมดูล 30 บท เป็นคอร์สที่ครบ ทั้ง ทฤษฎี ปฏิบัติ การถ่าย การโพส การใช้แอปแต่งภาพ รีทัช การถ่ายวิดีโอ ในอนาคตจะมี อัพเดตให้ มีมากกว่า 30 บท อย่างแน่นอน  สำหรับการเรียนนั้น ทุกบทสอนด้วย วิดีโอคลิปพร้อมสรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญให้

MODULE 1: THEORY ทฤษฎีการถ่าย Portrait ถ่ายบุคคล / ถ่ายภาพบุคคลต้องรู้อะไรบ้าง

เน้นเรื่องทฤษฎีการถ่ายภาพ ห้ามข้ามโมดูลที่ 1 เพราะทฤษฎีเป็นส่วนจำเป็นที่จะเสริม ความเข้าใจ ทำให้ภาคปฏิบัติเราสามารถประยุกต์ได้ดีขึ้น

MODULE 2: เทคนิคการถ่ายภาพ เรื่องที่ผู้ถ่ายภาพควรรู้ (สำหรับคนถ่าย) 

ในโมดูลที่ 2 เน้นด้านเทคนิคทั้งการถ่ายภาพ มุมกล้อง แสง ทำอย่างไรให้แบบดูผอม สูง หรือถ่ายอย่างไรให้ดูดี

MODULE 3: เทคนิคการถูกถ่ายภาพ เรื่องที่ผู้ถูกถ่ายต้องรู้ (สำหรับคนแบบ/คนโพส)

ในโมดูลที่ 3 เน้นที่ตัวแบบ เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์ ต่อท่าโพส ในอิริยาบถต่างๆ

ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ-SlowShutter

ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ-SlowShutter

MODULE 4: การถ่ายบุคคลคนพร้อมเทคนิคพิเศษ (LONG EXPOSURE PORTRAITS)

ในโมดูลที่ 4 เป็นการประยุกต์ การถ่ายพอทเทรทเข้ากับ

การถ่ายแบบ Long Exposureหรือการถ่ายเทคนิคพิเศษ

MODULE 5: แนะนำแอปที่สำคัญ น่าใช้

ในโมดูลที่ 5 เน้นเรื่องการทำงาน กับแอปพลิเคชั่น ทั้งแอปรีทัช

แอปแต่งภาพ ที่จะทำให้ภาพ เนียน ขาว ผอม เรียว

MODULE 6 แถม: อัพเดตบทเรียน คำถามเบ็ดเตล็ดต่างๆ

ในโมดูลที่ 6 เป็นบทเรียนอื่นๆ ทั่วไป เกี่ยวกับ
การถ่ายภาพ วิดีโอ แต่งวิดีโอ หรือการทำภาพน่ารักๆ
ซึ่งจะมีการอัพเดตบทเรียนใหม่ๆ ในโมดูลนี้

ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ-SlowShutter

ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ-SlowShutter

ตัวอย่างการถ่ายวิดีโอ
ตัวอย่างภาพถ่ายด้วยมือถือ

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}