fbpx

[Android+S23] การถ่ายดาวด้วย Astro Mode ใน S23[S22,S21 Updated] 

โมดูลที่ 1 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพบุคคล

สรุปบทเรียน: การถ่ายดาว ด้วยโหมด Astro ใน Samsung S23  Ultra

  • ดาวน์โหลด Expert Mode ในเมนูกล้อง (ไปที่ เพิ่มเติมหรือ More)
  • ดาวน์โหลดเรียบร้อยให้ เปิด Expert Mode
  • เลือกไปที่เมนู ดาว หรือ Mode Astro
  • ถ้าจะถ่ายดาว เลือก Duration ได้เลย เริ่มต้นที่ 4 นาที  แต่ที่สำคัญ ต้องใช้ขาตั้งกล้อง!! 
  • ถ้าถ่ายทางช้างเผือก ให้ศึกษาเวลาขึ้นและทิศของช้างตามตารางนี้ครับ

*ท่านใดศึกษาแล้วสงสัย Email มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

วิดีโอเพิ่มเติม เรื่องการ "ซ้อนช้าง

ทางช้างเผือก ณ ไร่ภูผาหมวก By #S23Ultra

ทางช้างเผือก ณ ไร่ภูผาหมวก By #S23Ultra

ภาพนี้ ผมไม่ได้ถ่ายครั้งเดียวครับ เป็นการถ่ายสอง รอบ โดยถ่ายฉากหน้า (Forground)  1 ใบ โดยจะใช้ Night Mode ถ่ายรอไว้ช่วงเย็นก็ได้ แต่ภาพนี้ผมถ่ายตอนตีสี่ มืดแบบแทบจะไม่เห็นบ้าน ใช้โหมดโปรครับ ตั้งค่า ตามนี้ 

ISO:800 S:10s

ISO:800 S:10s

ใบที่ 2 ถ่ายช้างเปล่าๆ มา 1 ใบ ใช้ Astro Mode: 4 mins 

แล้วทำอย่างไร ภาพถึงออกมารวมกันได้? ไปดูวิธีการทำกันเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}