fbpx

[เข้าเรียนฟรี] มุมมองการถ่ายภาพ - [12.36 นาที] 

โมดูลที่ 1 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพบุคคล

สรุปบทเรียน: มุมมองการถ่ายภาพ (VIEWPOINT)

List 1

สำรวจ

สำรวจสถานที่ ดูบริบทสถานที่นั้นๆ ว่ามีมุมมองไหนที่จะเล่าเรื่องได้บ้าง เช่น ภาพตัวอย่างที่ วัดโลกโมฬี จ. เชียงใหม่

step 2

เปลี่ยนมุมมอง

ลองถ่ายมุมมองอื่นนอกจากมุมระดับสายตา  เช่น มุมเสย หรือมุมงัด มุมนี้จะทำให้ภาพ ดูยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้น 

LIST 3

เปลี่ยนระยะเลนส์

เลนส์ที่ใช้ ลองปรับมาเป็นเลนส์ไวด์ หรือเลนส์มุมกว้าง จะทำให้เก็บภาพได้ครบมากขึ้น

List 4

เก็บให้ครบ

เวลาถ่ายภาพ สถานที่ควรเก็บภาพโบสถ์ เสา ให้ครบ ภาพตรง แบ่งสัดส่วน แบบสมมาตรซึ่งการจะถ่ายแบบนั้นได้ การตั้งค่า เปิดตาราง จุดตั้งเก้าช่องจะทำให้ถ่ายได้ง่ายขึ้น เรียนได้ที่บทต่อไป

LIST 5

วัดแสง

ถ่ายภาพวัดแสง เก็บแสงมาทุกครั้ง แล้วนำไปแต่งภาพเพิ่มที่ Adobe Lightroom 

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}