fbpx

[เข้าเรียนฟรี] การวัดแสงด้วย iPhone - [04.18 นาที] 

โมดูลที่ 1 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพบุคคล

สรุปบทเรียน: การวัดแสงด้วย iPhone

List 1

ไอโฟนวัดแสงที่จุดโฟกัส

ไอโฟนวัดแสงที่จุดโฟกัสเสมอ!

(เป็นความรู้เพิ่มนะครับ แอนดรอยด์ บางรุ่น

 แยกจุดโฟกัส กับ จุดวัดแสงได้)

step 2

หลักการวัดแสง

จิ้มวัดแสง จุดมืด(สีเข้ม) >> ภาพสว่าง

จิ้มวัดแสงจุดสว่าง (สีอ่อน) >> ภาพมืด

LIST 3

แก้ปัญหารายละเอียดภาพหาย

  • วัดแล้วลดแสงให้มืดลง
  • บันทึกภาพเป็นไฟล์ลอว์
  • ใช้แอปสโลชัตเตอร์ แยกจุดวัดแสงกับจุดโฟกัส

ตัวอย่างภาพหลังจากแก้สีผ่านไฟล์ลอว์
[เรียนเรื่องไฟล์ลอว์ เพิ่มในบทต่อๆ ไป]

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}