fbpx

[เข้าเรียนฟรี] Basic Theory- ทฤษฎีสำคัญ ที่จะทำให้เรารู้องค์ประกอบภาพ - [05.53 นาที] 

โมดูลที่ 1 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพบุคคล

สรุปประเด็นที่น่าสนใจ

LIST 1

เปิดตาราง 9 ช่อง

  • เปิดเพื่อถ่ายให้ตรงขึ้น 
  • เปิดเพื่อถ่ายให้ตรงตามทฤษฎีจุดตัด9
  • เปิดเพื่อถ่ายให้ตรงตามทฤษฎีกฎสามส่วน
LIST 2

ทฤษฎีจุดตัด 9 ช่อง 

การวางภาพ ให้ตรงตามจุดสนใจ

step 3

กฎสามส่วน/วางรูปให้สมมาตร

แบ่งภาพความสนใจออกเป็นสามส่วน และ แบ่งรูป ให้มีความสมมาตร เท่ากัน

LIST 4

เส้นนำสายตา (LEADING LINE)

ไม่จำเป็นต้องวางวัตถุไว้ตรงกลาง จะวางไว้ฝั่งไหนก็ได้ แต่ขอให้มีเส้นจากวัตถุมานำเพื่อไปถึงตัวแบบ

ตัวอย่างภาพถ่าย

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}