fbpx

[Android-iPhone] การโพสท่าถ่ายรูปที่ถ่ายแล้วดูดี ดูมั่นใจ

ถ้าขึ้น Invalid Username /Password โปรดตรวจสอบการพิมพ์ข้อมูลอีกครั้งครับ หากพิมพ์ข้อมูลตามที่ได้รับ จากE-mail/inbox จะต้องเข้าได้อย่างแน่นอน -- หากแจ้งเรื่องตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ใช้งาน พิมพ์ข้อมูลผิดเองระบบจะตัดเวลาเรียน หรือลดการเข้าถึงคอร์ส อื่นๆ นะครับ --

Register a new account here