fbpx

เรียนทักษะผ่านห้องเรียนออนไลน์ในสไตล์ต่างๆ

ถ่ายภาพ_มุมมองช่างภาพ-วัดร่องเสือเต้น

[Android+iPhone] มุมมองการถ่ายภาพ (Viewpoint) 

สรุปบทเรียน: มุมมองการถ่ายภาพ (VIEWPOINT)

x สำรวจสถานที่ ดูบริบทสถานที่นั้นๆ ว่ามีมุมมองไหนที่จะเล่าเรื่องได้บ้าง เช่น ภาพตัวอย่างที่ วัดโมฬีโลก จ. เชียงใหม่

x ลองถ่ายมุมมองอื่นนอกจากมุมระดับสายตา  เช่น มุมเสย หรือมุมงัด มุมนี้จะทำให้ภาพ ดูยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้น

x เลนส์ที่ใช้ ลองปรับมาเป็นเลนส์ไวด์ หรือเลนส์มุมกว้าง จะทำให้เก็บภาพได้ครบมากขึ้น

x เวลาถ่ายภาพ สถานที่ควรเก็บภาพโบสถ์ เสา ให้ครบ ภาพตรง แบ่งสัดส่วน แบบสมมาตรซึ่งการจะถ่ายแบบนั้นได้ การตั้งค่า เปิดตาราง จุดตั้งเก้าช่องจะทำให้ถ่ายได้ง่ายขึ้น :: ย้อนกลับไปเรียน ที่ >> ว่าด้วยเรื่อง การเปิด กริด/ตาราง เวลาถ่ายรูป เปิดเหอะ ถ้าอยากถ่ายรูปสวย

x ถ่ายภาพวัดแสง เก็บแสงมาทุกครั้ง แล้วนำไปแต่งภาพเพิ่มที่ Adobe Lightroom :: ย้อนกลับไปเรียน ที่ >>[Video] การใช้ Lightroom เบื้องต้น (แบบฟรี)

ภาพจากบทเรียน: มุมมองการถ่ายภาพ (VIEWPOINT):

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts